Svenska

Svenska

Röda tråden-serien består av fem arbetsböcker. Genom många varierade
övningar får eleven lära sig ordkunskap, rättstavning, läsförståelse,
grammatik, fri skrivning m.m. Böckerna är oberoende av andra läromedel
och perfekta vid individualisering av undervisningen.De kan med fördel
användas i språkvalet, skolår 6–9.

Ordbanken tar upp ordbildning på en grundläggande nivå är främst avsedd
för förstärkt svenska, men kan naturligtvis också användas i annan
svenskundervisning. Här finns övningar med siffror, färger, klockan,
kroppsdelar, mat och dryck m.m.

Ordbyrån är en renodlad arbetsbok i grammatik. Boken innehåller tydliga
faktasidor och övningar med ordklasser och satsdelar. Kan med fördel
användas parallellt med Röda tråden-böckerna.

Facit finns att köpa, men endast när du beställer minst 5 ex/arbetsbok.
När du beställer 25 ex/arbetsbok ingår ett gratis facit som skickas automatiskt.

Klicka på böckerna för mer information.

Visar alla 8 resultat