Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara juni 26, 2023 – Posted in: 2023, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, Mena Förlag, Skolbyrån AB, Svenska

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara Boksläpp och går att beställa i slutet av vecka 26 – 2023 Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning. Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt. Med tydlig struktur och stöttning lotsas eleven genom övningar som ger självförtroende och verktyg för att utvecklas i svenskämnet- och i förlängningen i andra ämnen. Högstadiet och uppåt. Författare: Skolbyrån…

Continue reading