Varukorg 0
Continue reading...

Information från Skolbyrån september 21, 2023 – Posted in: Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Skolbyrån AB, Svenska

Bästa lärare! Som legitimerade svensklärare med över 20 års erfarenhet av arbete på högstadiet vet vi vad som utmanar elever. Vi vet att det i våra klassrum finns elever på olika nivåer, med olika behov. Vi vet också vad som fungerar, och vad elever behöver för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Inför de nationella proven i svenska har vi själva alltid sökt efter lämpligt repetitionsmaterial, men inte hittat något sammanhållet sådant. Därför…

Continue reading
Continue reading...

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara juni 26, 2023 – Posted in: 2023, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, Mena Förlag, Skolbyrån AB, Svenska

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara Boksläpp och går att beställa i slutet av vecka 26 – 2023 Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning. Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt. Med tydlig struktur och stöttning lotsas eleven genom övningar som ger självförtroende och verktyg för att utvecklas i svenskämnet- och i förlängningen i andra ämnen. Högstadiet och uppåt. Författare: Skolbyrån…

Continue reading
Continue reading...

Reading Step april 27, 2023 – Posted in: 2023, Boksläpp, Engelska, Grundskolan, MENA Media AB, Reading Step, Svenska

I början juni 2023 har vi boksläpp på den efterlängtade arbetsboken Reading Step Reading comprehension about life in Sweden. Reading Step är en bok på engelska med texter och tillhörande frågor. De handlar om vår omvärld, vardagliga hädelser samt fakta om djur och natur i Sverige. Boken vänder sig till dig som vill träna upp din förmåga att läsa och förstå engelsk text.  Boken kan användas individuellt eller i grupp. Författare: Maria Oljans, som också…

Continue reading
Continue reading...

Boken – Innerligt september 22, 2022 – Posted in: 2022, Boksläpp, Innerligt, Jamila Boccaccio, Mena Förlag, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolcopy, Skönlitteratur

NU Släpper MENA Förlag Boken Innerligt – Författare Jamila Boccaccio Jamila Boccaccio ord: Min inspirationsbok till äldreomsorgen i Sverige. Fylld av livgivande dialoger med samhällets äldre, vackra bilder, reflektioner, citat och kreativa förslag till omsorgens arbetsgrupper. En bok med fokus på livsglädje, njutning, gemenskap, meningsfullhet och själslig näring. Du hittar den här på hemsidan Boken Innerligt Gratis frakt inom Sverige för privatpersoner vid köp av 1–3 böcker. Vid köp av fler böcker än 3 tillkommer…

Continue reading
Continue reading...

Första tråden B mars 17, 2022 – Posted in: 2022, Förskolan, Grundskolan, MENA Media AB, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska

Boksläpp under vecka 2022-03-24 Första tråden B utgår från lusten att lära och utvecklas. Eleven får arbeta med matematiska begrepp, bokstäver och enkla ord samt viss omvärldskunskap. Det är en arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen och bygger vidare på Första tråden A. Första tråden B fungerar också som läxhjälp, fritids, extra utmaning och i grupp. Använd kapitlen i den ordning som passar er bäst. Elevernas utveckling kan se ut på många olika…

Continue reading
Continue reading...

Mattekollen 9 september 22, 2021 – Posted in: 2022, Boksläpp, Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, Matematik, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolcopy, Vuxenstudier

Boksläpp 2022-03-17 Arbetsboken Mattekollen 9 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på högstadiet och även som repetition och utveckling. Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten.Därefter kommer temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen. Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering. Författare Gunnar Albinsson Gunnar…

Continue reading
Continue reading...

Författarna från Skolbyrån! september 8, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska, Vuxenstudier

Information från författarna Mia & Anna – Skolbyrån Arbetsböckerna/Serien: Röda tråden, Skriv och öva & Läs och svara ”Att arbeta som lärare i svenska innebär ett stort ansvar. Språket är ju själva nyckeln till lärande i alla ämnen. Eleverna ska skriva och läsa, förstå och dra slutsatser.  Vi ser att många elever har svårt att komma igång med skrivande, och de är ovana läsare. Länge har det talats om lässtrategier, och om mallar för skrivande.…

Continue reading
Continue reading...

Röda tråden – Läs och svara A juli 5, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolcopy, Vuxenstudier

Röda tråden – Läs och svara A (Boksläpp v. 39 2021) Läs och svara A ger stöttning och mallar för att utveckla läsandet. Eleven får lära sig att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt. Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att läsa, samt för vuxna som läser på grundläggandenivå. Komplettera gärna Röda tråden Läs och svara A med Röda tråden…

Continue reading
Continue reading...

Röda tråden – Skriv och öva A – Posted in: 2021, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska, Vuxenstudier

Röda tråden – Skriv och öva A (Boksläpp 2021-08-10) Skriv och öva A ger stöttning och mallar för att utveckla skrivandet. Eleven får lära sig att skriva, bearbeta och utveckla olika typer av texter. Med hjälp av övningarna kan eleven bli mer självständig på grundläggande nivå. Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att skriva, samt för vuxna som läser svenska på grundläggande nivå.…

Continue reading