Laborativ matematik I

Skolår 4 och uppåt

Laborativ matematik 1 innehåller inte bara laborativa övningar, men vill framhäva just den laborativa delen som kommer att ge upphov till naturliga diskussioner kring matematik.
Arbetsboken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar längd, vikt, tid och diagram, men också många sidor med vanliga uppgifter i de fyra räknesätten.

Eleven uppmuntras att själv söka fakta och skapa egna övningar.

 

Författare: Gunnar Albinsson

Grafisk form: Ingela Jönsson

smakprov

52kr

Vikt 014 kg
Antal sidor

40

Språk

Svenska

Arbetsbok

978-91-85427-02-4

Facit

978-91-85427-03-1