Röda tråden Läs och svara A

Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar & Mia Vestman
Redaktör: Maria Gullersbo
Grafisk Formgivning: Liselotte Hellström, STUART Print & Reklambyrå

Innehåll: Läs och svara A ger stöttning och mallar för att utveckla läsandet. Eleven får lära sig att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt. Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att läsa, samt för vuxna som läser på grundläggandenivå.

Komplettera gärna Röda tråden Läs och svara A med Röda tråden Skriv och öva A där eleven får lära sig att skriva, bearbeta och utveckla olika typer av texter.

smakprov

OBS: Denna bok har inget Facit

69kr

Vikt 0.139 kg
Antal sidor

44

Språk

Svenska

Arbetsbok

978-91-85427-80-2