Författarna från Skolbyrån! september 8, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska, Vuxenstudier – Tags: , , , , , ,

  • Information från författarna Mia & Anna – Skolbyrån

Arbetsböckerna/Serien: Röda tråden, Skriv och öva & Läs och svara

Att arbeta som lärare i svenska innebär ett stort ansvar. Språket är ju själva nyckeln till lärande i alla ämnen. Eleverna ska skriva och läsa, förstå och dra slutsatser. 

Vi ser att många elever har svårt att komma igång med skrivande, och de är ovana läsare. Länge har det talats om lässtrategier, och om mallar för skrivande. Allt detta är bra och viktigt. Vi ville förpacka det i ett enkelt format där utveckling och progression blir både synlig och tydlig. Vi ville skapa ett läromedel som motiverar och visar resultat. Ett läromedel med stöttor, men som också ger utrymme för fri kreativitet. Ett sådant som vi alltid har önskat oss i klassrummet.

Nu finns det!”

Köp Skriv och öva A & Läs och svara A hos oss här på hemsidan, eller hos er avtalsleverantör LäroMedia.

Bild tagen hos StudioArt Print Dalarna AB. MENA Medias egna tryckeri i södra Dalarna.

« Mattekollen 9
Röda tråden – Läs och svara A »