Första tråden B mars 17, 2022 – Posted in: 2022, Förskolan, Grundskolan, MENA Media AB, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska – Tags: , , , , ,

Boksläpp under vecka 2022-03-24

Första tråden B utgår från lusten att lära och utvecklas. Eleven får arbeta med matematiska begrepp, bokstäver och enkla ord samt viss omvärldskunskap. Det är en arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen och bygger vidare på Första tråden A.

Första tråden B fungerar också som läxhjälp, fritids, extra utmaning och i grupp. Använd kapitlen i den ordning som passar er bäst.

Elevernas utveckling kan se ut på många olika sätt, men en sak är säker: uppgifter på rätt nivå motiverar de flesta.

Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar och Mia Vestman

« Vi byter namn!
Mattekollen 9 »