Mattekollen 9 september 22, 2021 – Posted in: 2022, Boksläpp, Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, Matematik, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolcopy, Vuxenstudier – Tags: , , , , , , , , ,

Boksläpp 2022-03-17

Arbetsboken Mattekollen 9 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på högstadiet och även som repetition och utveckling.

Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten.
Därefter kommer temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen.

Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering.

Författare Gunnar Albinsson

Gunnar har även skrivit Mattekollen 3 + 6 och många av våra andra arbetsböcker.

« Första tråden B
Författarna från Skolbyrån! »